Διοικητικο συμβουλιο

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος για τη διετία 2015-2017 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος

Σπυρίδων Φουντάς, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

e-mail: sfountas@aua.gr

τηλ.: 210 5294035

 

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σαμαντούρος

e-mail: agrekae@gmail.com

τηλ.: 22210-78502, 22210-85448

 

Γραμματέας

Γεώργιος Ξανθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

email: xanthopoulos@aua.gr

τηλ.: 210 5294031

 

Ταμίας

Δρ. Αθανάσιος Μπαλαφούτης

email: info@egme.gr

τηλ.:  210 5294768

 

Μέλη

Νικόλαος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ.

email: nkatsoul@uth.gr

τηλ.: 24210 93249

Πανταζής Ε. Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

email: pantaz@agro.auth.gr

τηλ.: 2310 998752

Σταύρος Αλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α

e-mail: stalex@aua.gr

τηλ.: 210 5294078

 


 


 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια