Αντικείμενα και Στόχοι

Το συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διοργανώνεται κάθε δύο έτη και στόχος του είναι να έρθουν σε επαφή η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους ερευνητές και γενικότερα τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα αντικείμενα της Γεωργικής Μηχανικής και της Μηχανικής Βιοσυστημάτων καθώς και συναφών αντικειμένων και να γίνει ανταλλαγή της εμπειρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το συνέδριο επίσης αποτελεί χώρο συζήτησης και παρουσίασης των προσφάτων καινοτομιών, τάσεων και πρακτικών μεταξύ των ερευνητών, των εφαρμοστών (της πράξης) και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιδιώκεται η γνωριμία των νέων ερευνητών, η παρουσίαση των εργασιών τους, η γνωριμία των ερευνητικών ομάδων και του έργου τους, που αποτελούν στόχους της Εταιρείας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων με τη βιομηχανία και του κατασκευαστικού κλάδου, που καλύπτουν αντικείμενα του χώρου, με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος.

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας» θα διεξαχθεί σε μία χρονική συγκυρία όπου σημαντικά θέματα απασχολούν τους Γεωργικούς Μηχανικούς, την Ελληνική Γεωργία και γενικότερα την Κοινωνία. Τα θέματα αυτά είναι: α) η ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων, β) η διασφάλιση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, γ) οι κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή και δ) η αειφορική γεωργική παραγωγή.

Είναι ευκαιρία να παρουσιαστούν ιδέες, να συζητηθούν αποτελέσματα και να γίνουν προτάσεις για καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για τη γεωργική παραγωγή και γενικότερα την αγροτική ανάπτυξη. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο συνέδριο απευθύνεται στους επιστήμονες που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται ερευνητικά με τη Γεωργική Μηχανική και συναφείς κλάδους προς όφελος της αγροτικής κοινότητας.