Χορηγοί Συνεδρίου

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 2.000 €

Προβολή χορηγού:

 • Χώρος στον προθάλαμο των συνεδριακών αιθουσών για τοποθέτηση banner (τραπέζι, καρέκλες και διαφημιστικό υλικό)
 • Καταχώρηση διαφημιστικής σελίδας στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου*
 • Εισαγωγή ενός (1) διαφημιστικού εντύπου στο συνεδριακό folder
 • Το λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα και όλα τα έντυπα του συνεδρίου.
 • Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο των ευχαριστιών στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Παρουσίαση 15 λεπτών της εταιρείας στο πρόγραμμα του συνεδρίου
 • Δωρεάν συμμετοχή 2 συνέδρων στελεχών της επιχείρησης-οργανισμού.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 1.000 €

Προβολή χορηγού:

 • Χώρος στον προθάλαμο των συνεδριακών αιθουσών για τοποθέτηση banner (τραπέζι, καρέκλες)
 • Καταχώρηση διαφημιστικής σελίδας στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου*
 • Εισαγωγή ενός (1) διαφημιστικού εντύπου στο συνεδριακό folder
 • Το λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
 • Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο των ευχαριστιών στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Παρουσίαση 15 λεπτών της εταιρείας στο πρόγραμμα του συνεδρίου
 • Δωρεάν συμμετοχή 2 συνέδρων στελεχών της επιχείρησης-οργανισμού.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 500 €

Προβολή χορηγού:

 • Χώρος στην Έκθεση για τοποθέτηση banner (τραπέζι, καρέκλες)
 • Καταχώρηση διαφημιστικής σελίδας στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (στην εσωτερική σελίδα εξωφύλλου του Τελικού Προγράμματος) *
 • Το λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
 • Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο των ευχαριστιών στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Δωρεάν συμμετοχή 2 συνέδρων της επιχείρησης-οργανισμού.

*Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός, η επιλογή της διαφημιστικής καταχώρησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας