Χορηγίες

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 1.600 €

 • Χώρος 8-10 m2 στον προθάλαμο των συνεδριακών αιθουσών για στήσιμο περιπτέρου (τραπέζι, καρέκλες, εξοπλισμός, banner διαφημιστικό υλικό). Δυνατότητα πρόσθετης έκθεσης στον εξωτερικό περίβολο του συνεδριακού κέντρου
 • Δυνατότητα παρουσίασης video στο χώρο της γραμματείας και πριν την έναρξη των συνεδριών.
 • Καταχώριση διαφημιστικής σελίδας στο οπίσθιο εξώφυλλο του προγράμματος του Συνεδρίου (σε περίπτωση περισσότερων του ενός χορηγών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
 • Εισαγωγή έως δύο (2) διαφημιστικών εντύπων στο συνεδριακό folder
 • Το λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα και όλα τα έντυπα του Συνεδρίου.
 • Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο των ευχαριστιών
 • Παρουσίαση 15 λεπτών της εταιρείας στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Δωρεάν συμμετοχή 4 συνέδρων στελεχών της επιχείρησης-οργανισμού

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 800 €

 • Χώρος 6 m2 στον προθάλαμο των συνεδριακών αιθουσών για στήσιμο περιπτέρου (τραπέζι, καρέκλες, εξοπλισμός, banner διαφημιστικό υλικό).
 • Καταχώριση διαφημιστικής σελίδας της εταιρείας στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου του προγράμματος του Συνεδρίου (σε περίπτωση περισσότερων του ενός χορηγών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
 • Εισαγωγή ενός (1) διαφημιστικού εντύπου στο συνεδριακό folder
 • Το λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
 • Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο των ευχαριστιών
 • Δωρεάν συμμετοχή 2 συνέδρων στελεχών της επιχείρησης-οργανισμού

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 400 €

 • Χώρος 4 m2 στον προθάλαμο των συνεδριακών αιθουσών για στήσιμο περιπτέρου (τραπέζι, καρέκλες, εξοπλισμός, banner διαφημιστικό υλικό).
 • Καταχώριση λογοτύπου της εταιρείας στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Το λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
 • Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο των ευχαριστιών
 • Δωρεάν συμμετοχή 1 συνέδρου της επιχείρησης-οργανισμού

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Εκτός από τα παραπάνω πακέτα χορηγιών, δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η εταιρεία είτε στην αντίστοιχη κατηγορία χορηγών είτε σε κάποια ειδική κατηγορία, καλύπτοντας η ίδια απευθείας ένα η περισσότερα από τα παρακάτω έξοδα:

 • Γραμματεία
 • Γεύματα
 • Διαλείμματα Καφέ
 • Βιβλίο Πρακτικών
 • Τιμητικές Πλακέτες

*Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός, η επιλογή της διαφημιστικής καταχώρησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας