Επικοινωνια

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την ΕΓΜΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Σπυρίδων Φουντάς, Επικ. Καθηγητής (Πρόεδρος).

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 11855, Αθήνα

τηλ: 2105294035,  φαξ: 2105294032

email: sfountas@aua.gr


Γεώργιος Ξανθόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Γραμματέας).

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 11855, Αθήνα

τηλ: 2105294031,  φαξ: 2105294032

email: xanthopoulos@aua.gr