Επικοινωνια

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την ΕΓΜΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Μπαρτζάνας Θωμάς, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ (Πρόεδρος).

ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ- Εθνικό Κέντρο έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας Θεσσαλίας, Βόλος, 38333, Μαγνησίας

τηλ: 2421096740

email: t.bartzanas@certh.gr


Αντωνιάδης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής Π.Θ. (Γραμματέας).

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38446, Βόλος

τηλ: 2421093241,  φαξ: 2421093144

email: antoniadis@uth.gr