Επικοινωνια

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την ΕΓΜΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:


Μπαρτζάνας Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. (Πρόεδρος).

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Αγροτικών Κατασκευών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 118 55, Αθήνα

τηλ: 2105294045

email: t.bartzanas@aua.gr


Αντωνιάδης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής Π.Θ. (Γραμματέας).

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Εδαφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38446, Βόλος

τηλ: 2421093241,  φαξ: 2421093144

email: antoniadis@uth.gr