Επικοινωνια

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την ΕΓΜΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:


Κωτσόπουλος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ (Πρόεδρος).

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού, Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ,  541 24, Θεσσαλονίκη

τηλ: +302310991796

email: mkotsop@agro.auth.gr


Γεωργίου Πανταζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ (Γραμματέας).

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής,  , Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ,  541 24, Θεσσαλονίκη

τηλ: +302310998752

email: pantaz@agro.auth.gr