Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και το υπόδειγμα που δίνονται. Το άρθρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες. Το πλήρες κείμενο της εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31/5/2019 και μόνο ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 2019.egme@gmail.com μαζί με την ακόλουθη φόρμα.