Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το συνοπτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα του 10ου Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα: “H Συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας” το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017 βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Πρόγραμμα Συνεδρίου ΕΓΜΕ 2017