Αρχικη σελιδα

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng). Τα μέλη της Ε.Γ.Μ.Ε. είναι επιστήμονες πτυχιούχοι των Γεωπονικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με ειδίκευση στη Γεωργική Μηχανική ή/και στην αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, κάτοχοι δύο πτυχίων του Γεωπόνου και του Μηχανικού, πτυχιούχοι θετικών επιστημών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής ή με μακροχρόνια ενασχόληση επί σειρά ετών με τα αντικείμενα του Γεωργικού Μηχανικού.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

  • Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή, την τεχνολογία και τις εφαρμογές της Γεωργικής Μηχανικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
  • Η διάδοση των σύγχρονων εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής σε εθνικό επίπεδο.
  • Η καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών, τεχνολογιών και εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής.
  • Η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κινητικότητας των νέων επαγγελματιών.
  • Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των Γεωργικών Μηχανικών που ασχολούνται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατασκευή και το εμπόριο.
  • Η ανάπτυξη και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της και όχι μόνο, μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα.
  • Η αναζήτηση διεπιστημονικής συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και τέλος
  • Η συμμετοχή σε δραστηριότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng) όσο και του αντίστοιχου παγκόσμιου οργανισμού Commission Internationale du Genie Rurale (CIGR).

Οι δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την έκδοση ενημερωτικού δελτίου και τη διοργάνωση συνεδρίου κάθε 2 έτη. Αντικείμενα του συνεδρίου είναι μεταξύ άλλων η διαχείριση και αξιοποίηση των υδατικών και εδαφικών πόρων, τα γεωργικά μηχανήματα και η εκμηχάνιση της γεωργίας, η ψηφιοποίηση της γεωργίας, οι αγροτικές κατασκευές, η επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, και το περιβάλλον.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, η επιστημονική συζήτηση και η συνέργεια μεταξύ των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος της Γεωργικής Μηχανικής προς όφελος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Σήμερα υπάρχει η ανάγκη για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πόρων. Η κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη γεωργία αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας (GREEN DEAL) και οι Γεωργικοί Μηχανικοί καλούμαστε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας στον αγροτικό τομέα.

Η μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη γεωργία, η ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και η καθιέρωση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές δραστηριότητες υπό το πρίσμα της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και η ψηφιοποίηση της γεωργίας είναι το θέμα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ με τίτλο : «Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Ελληνικής γεωργίας».

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αθήνα. Η συνθήκη αυτή ευχόμαστε να δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους ερευνητές/τριες, αλλά και φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στο συνέδριο είτε ως σύνεδροι είτε ως ακροατές.

Ευχή όλων να συναντηθούμε ξανά και να ανταλλάξουμε ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΕΓΜΕ
Θωμάς Μπαρτζάνας
Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Οργανωτική Επιτροπή

Θ. Μπαρτζάνας,  Καθηγητής Γ.Π.Α, Πρόεδρος Ε.Γ.Μ.Ε.

Σ. Φουντάς, Καθηγητής Γ.Π.Α Αντιπρόεδρος Ε.Γ.Μ.Ε.

Γ. Ξανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α., Γεν. Γραμ-ματέας Ε.Γ.Μ.Ε.

Δ. Μανωλάκος, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α., Ταμίας Ε.Γ.Μ.Ε.

Φ. Χατζηπαπαδόπουλος, Διευθυντής, SmartAgroHub A.E

Γ. Παπαδάκης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κ. Αρβανίτης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Σ. Aλεξανδρής, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ν. Δέρκας, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Δ. Καλύβας, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Α. Φωλίνα, Διαχειρίστρια έργων, SmartAgroHub A.E

Δ. Γιαννόπουλος , Επιστημονικός Συνεργάτης , Γ.Π.Α.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………