Αρχικη σελιδα

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng). Τα μέλη της Ε.Γ.Μ.Ε. είναι επιστήμονες πτυχιούχοι των Γεωπονικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με ειδίκευση στη Γεωργική Μηχανική ή/και στην αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, κάτοχοι δύο πτυχίων του Γεωπόνου και του Μηχανικού, πτυχιούχοι θετικών επιστημών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής ή με μακροχρόνια ενασχόληση επί σειρά ετών με τα αντικείμενα του Γεωργικού Μηχανικού.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

 • Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή, την τεχνολογία και τις εφαρμογές της Γεωργικής Μηχανικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
 • Η διάδοση των σύγχρονων εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής σε εθνικό επίπεδο.
 • Η καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών, τεχνολογιών και εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής.
 • Η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κινητικότητας των νέων επαγγελματιών.
 • Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των Γεωργικών Μηχανικών που ασχολούνται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατασκευή και το εμπόριο.
 • Η ανάπτυξη και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της και όχι μόνο, μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα.
 • Η αναζήτηση διεπιστημονικής συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και τέλος
 • Η συμμετοχή σε δραστηριότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng) όσο και του αντίστοιχου παγκόσμιου οργανισμού Commission Internationale du Genie Rurale (CIGR).

Οι δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την έκδοση ενημερωτικού δελτίου και τη διοργάνωση συνεδρίου κάθε 2 έτη. Αντικείμενα του συνεδρίου είναι μεταξύ άλλων η διαχείριση και αξιοποίηση των υδατικών και εδαφικών πόρων, τα γεωργικά μηχανήματα και η εκμηχάνιση της γεωργίας, η ψηφιοποίηση της γεωργίας, οι αγροτικές κατασκευές, η επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, και το περιβάλλον. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, η επιστημονική συζήτηση και η συνέργεια μεταξύ των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος της Γεωργικής Μηχανικής προς όφελος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σήμερα υπάρχει η ανάγκη για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πόρων. Η κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη γεωργία αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας (GREEN DEAL) και οι Γεωργικοί Μηχανικοί καλούμαστε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας στον αγροτικό τομέα. Η μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη γεωργία, η ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και η καθιέρωση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές δραστηριότητες υπό το πρίσμα της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και η ψηφιοποίηση της γεωργίας είναι το θέμα του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ με τίτλο : «Η συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας». Λόγω των συνθηκών της εποχής και υπό την πίεση των μέτρων κατά του Covid-19, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ δεν θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, αλλά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Η συνθήκη αυτή ευχόμαστε να δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους ερευνητές/τριες, αλλά και φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στο συνέδριο είτε ως σύνεδροι είτε ως ακροατές. Ευχή όλων να συναντηθούμε ξανά και να ανταλλάξουμε ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες. Ο σύνδεσμος για την συμμετοχή στο συνέδριο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σωματείου www.egme.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΕΓΜΕ

Θωμάς Κωτσόπουλος

Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Εκλογές ΔΣ 2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

HELLENIC SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS

Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Τ.Θ. 263, 54124 Θεσσαλονίκη

e-mail:info@egme.gr, http://www.egme.gr

 

Εκλογές για την ανάδειξη του νέου επταμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΜΕ και της εξελεγκτικής επιτροπής                                                                                                      

 

Προς: τα μέλη της ΕΓΜΕ,

 

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00 – 19:00, με την λήξη του συνεδρίου, στον φυσικό χώρο διεξαγωγής του 12ου συνεδρίου της ΕΓΜΕ, στο εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού στο αγρόκτημα του ΑΠΘ με φυσική παρουσία, η ψηφοφορία γίνεται μυστικά με κάλπη. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα να αποστείλουν την αίτηση τους στο info@egme.gr (γραμματεία της ΕΓΜΕ). Για την είσοδο σας στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών απαιτείται:

 

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού εφόσον ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2, ή ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2, με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό SARS-CoV-2, ή
 • Πιστοποιητικό νόσησης νοσήσει από κορωνοϊό SARS-CoV-2, και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
 • Πιστοποιητικό αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για SARS-CoV-2, με τη μέθοδο PCR σε δείγμα στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, ή με εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 (rapid test) 48 ωρών πριν τις εκλογές.