Διοικητικο συμβουλιο

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος για τη διετία 2021-2023 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος

Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

e-mail:  t.bartzanas@aua.gr

τηλ.: +30210529 4045

 

Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Φουντάς, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

e-mail: sfountas@aua.gr

τηλ.: +302105294035

 

Ταμίας

Δημήτριος Μανωλάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

e-mail dman@aua.gr

τηλ.: +30210-5294036

 

Γραμματέας

Γεώργιος Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

e-mail: xanthopoulos@aua.gr

τηλ.: +30 210 529 4031

 

Μέλος

Θωμάς Κωτσόπουλος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

e-mail: mkotsop@agro.auth.gr

τηλ.: +302310991796

 

Μέλος

Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

email: nkatsoul@uth.gr

τηλ.: 2421093249

 

Μέλος

Δημήτριος Κατέρης, Ερευνητής Γ΄ Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) – ΕΚΕΤΑ,

e-mail:  d.kateris@certh.gr

τηλ.: 2421096746

 Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια