Διοικητικο συμβουλιο

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος για τη διετία 2019-2021 έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Θωμάς Κωτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

e-mail: mkotsop@agro.auth.gr

τηλ.: +302310991796

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Μόσχου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

e-mail:  dmoshou@agro.auth.gr

τηλ.: +302310998264

Γραμματέας

Πανταζής Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

email: pantaz@agro.auth.gr

τηλ.: +302310998752

Ταμίας

Βασίλειος Φράγκος , Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

email: fragos@agro.auth.gr

τηλ.:   +302310991764

Μέλη

Νικόλαος Κατσούλας  , Καθηγητής Π.Θ.

email: nkatsoul@uth.gr

τηλ.: 2421093249

Θωμάς Μπαρτζάνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.

e-mail:  t.bartzanas@aua.gr

τηλ.: +30210529 4045

Δημήτριος Κατέρης, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

e-mail:  d.kateris@certh.gr

τηλ.: 2421096746

 Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια