Διοικητικο συμβουλιο

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος για τη διετία 2017-2019 έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Θωμάς Μπαρτζάνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.

e-mail:t.bartzanas@aua.gr

τηλ.: 210 5294045

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ.

e-mail:  nkatsoul@uth.gr

τηλ.: 24210 93249

Γραμματέας

Βασίλειος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Θ.

email: antoniadis@uth.gr

τηλ.: 24210 93241

Ταμίας

Καβαλάρης Χρήστος, ΕΔΙΠ Π.Θ.

email: chkaval@uth.gr

τηλ.:  24210 93229

Μέλη

Γεώργιος Ξανθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

email: xanthopoulos@aua.gr

τηλ.: 210 5294031

Πανταζής Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

email: pantaz@agro.auth.gr

τηλ.: 2310 998752

Κωνσταντίνος Σαμαντούρος, Πρόεδρος ΑΓΡΕΚ Κ. Σαμαντούρος Α.Ε.

e-mail: agrekae@gmail.com

τηλ.: 22210-78502, 22210-85448Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια