Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 

Αγγελάκη Αναστασία, Δρ. Ε.ΔΙ.Π., Π.Θ.

Αντωνιάδης Βασίλειος, Επ. Καθηγητής Π.Θ.

Αντωνόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Βλόντζος Γεώργιος, Α. Καθηγητής Π.Θ.

Βύρλας Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Π.Θ.

Γέμτος Θεοφάνης, Ομ. Καθηγητής Π.Θ.

Γεωργίου Πανταζής, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Γιαλαμάς Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής Π.Θ.

Γκόλια Ευαγγελία, Δρ. Ε.ΔΙ.Π Π.Θ.

Γράβαλος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Π.Θ.

Δημήρκου Ανθούλα, Καθηγήτρια Π.Θ.

Ζήσης Θωμάς, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Καβαλάρης Χρήστος, Δρ. Ε.ΔΙ.Π. Π.Θ.

Καλφούντζος Δημήτριος, Καθηγητής Π.Θ.

Κάργας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κατέρης Δημήτριος, Δρ. Γεωπόνος

Κατσούλας Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Π.Θ.

Καυγά Αγγελική, Επ. Καθηγήτρια Παν. Πατρών

Κίττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Π.Θ.

Κυπαρρίσης Άρης, Αναπ. Καθηγητής Π.Θ.

Κωστοπούλου Σοφία, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Λεβίζου Ευθυμία, Λέκτορας Π.Θ.

Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Μπαρτζάνας Θωμάς, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Μπόχτης Διονύσιος, Διευθυντής ΙΒΟ ΕΚΕΤΑ

Μπριασούλης Δημήτριος, Ομοτ. Καθηγητής Γ.Π.Α

Ξανθόπουλος Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Παπαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Παπαϊωάννου Χρυσούλα, Αν. Καθηγήτρια Π.Θ.

Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μαρία, Καθηγήτρια Π.Θ.

Ταγαράκης Αριστοτέλης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Φουντάς Σπύρος, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α.