4η ανακοίνωση

Η 4η Ανακοίνωση του 11ου Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε. το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://egme.gr/wp-content/uploads/2019/10/4η-ανακοίνωση-συνεδρίου-ΕΓΜΕ-2019.pdf