Οργανωτική Επιτροπή

Θ. Μπαρτζάνας,  Καθηγητής Γ.Π.Α, Πρόεδρος Ε.Γ.Μ.Ε.

Σ. Φουντάς, Καθηγητής Γ.Π.Α Αντιπρόεδρος Ε.Γ.Μ.Ε.

Γ. Ξανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α., Γεν. Γραμ-ματέας Ε.Γ.Μ.Ε.

Δ. Μανωλάκος, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α., Ταμίας Ε.Γ.Μ.Ε.

Φ. Χατζηπαπαδόπουλος, Διευθυντής, SmartAgroHub A.E

Γ. Παπαδάκης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κ. Αρβανίτης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Σ. Aλεξανδρής, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ν. Δέρκας, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Δ. Καλύβας, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Α. Φωλίνα, Διαχειρίστρια έργων, SmartAgroHub A.E

Δ. Γιαννόπουλος , Επιστημονικός Συνεργάτης , Γ.Π.Α.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………