Δελτίο Τύπου

Τη Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, το οποίο διοργανώθηκε από την Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος – ΕΓΜΕ και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Π.Θ. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας».

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου :

http://egme.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΔΤ-ΕΓΜΕ-2019-Συμπεράσματα-2.docx