Οργανωτική Επιτροπή

Θωμάς Κωτσόπουλος– Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Δημήτριος Μόσχου –  Καθηγητής ΑΠΘ

Πανταζής Γεωργίου – Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Βασίλειος Φράγκος – Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Νικόλαος Κατσούλας – Καθηγητής ΠΘ

Σπυρίδων Φουντάς – Αν. Καθηγητής ΓΠΑ

Ιωάννης Υψηλάντης – Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Παναγιώτης Κούγιας – Ερευνητής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ιωάννης Φωτίδης – Αν. Καθηγητής Tampere University Finland

Δημήτριος Κατέρης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Στέφανος Κουνδουράς – Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Θωμάς Μπαρτζάνας – Καθηγητής ΓΠΑ

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου – Καθηγήτρια ΑΠΘ

Γεώργιος Μαρτινόπουλος – Ακαδημαϊκός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ

Σωτήριος Καλαμάρας – Διδάκτορας ΑΠΘ

Μαρία-Λήδα Χρήστου – υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ