Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

Χ. Καβαλάρης – Δρ. Ε.ΔΙ.Π., Π.Θ.

Β. Αντωνιάδης – Επ. Καθηγητής, Π.Θ.

Ν. Κατσούλας – Αν. Καθηγητής, Π.Θ.

Θ. Μπαρτζάνας – Αν. Καθηγητής, Γ.Π.Α.

Χ. Καραμούτης – Ε.ΤΕ.Π., Π.Θ.

Ε. Γκόλια –  Δρ. Ε.ΔΙ.Π., Π.Θ.

Α. Αγγελάκη – Δρ. Ε.ΔΙ.Π., Π.Θ.

Α. Γιάκα – Τεχν. Γεωπόνος

Δ. Κατέρης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Α. Ταγαράκης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Γ. Θαλασσινός – Υπ. Διδάκτορας Π.Θ.