Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

Σ. Φουντάς, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α., Πρόεδρος Ε.Γ.Μ.Ε.

Κ. Σαμαντούρος, Αντιπρόεδρος Ε.Γ.Μ.Ε.

Γ. Ξανθόπουλος, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α., Γεν. Γραμ-ματέας Ε.Γ.Μ.Ε.

Α. Μπαλαφούτης, Διδάκτωρ Γ.Π.Α., Ταμίας Ε.Γ.Μ.Ε.

Γ. Παπαδάκης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Δ. Μπριασούλης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κ. Αρβανίτης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Σ. Aλεξανδρής, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ν. Δέρκας, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Γ. Σταμάτης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Δ. Καλύβας, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κ. Φερεντίνος, Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ