Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

Χ. Καβαλάρης – ΕΔΙΠ ΠΘ Ταμίας ΕΓΜΕ

Β. Αντωνιάδης – Επ. Καθηγητής Π.Θ. Γραμματέας ΕΓΜΕ

Ν. Κατσούλας – Αν. Καθηγητής ΠΘ, Αντιπρόεδρος ΕΓΜΕ

Θ. Μπαρτζάνας – Αν. Καθηγητής ΓΠΑ, Πρόεδρος ΕΓΜΕ

Χ. Καραμούτης – ΕΔΙΠ ΠΘ

Λ. Γκόλια – ΕΔΙΠ ΠΘ

Ν. Αγγελάκη – ΕΔΙΠ ΠΘ

Α. Γιάκα – Τεχν. Γεωπόνος

Δ. Κατέρης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Α. Ταγαράκης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Γ. Θαλασσινός – Υπ. Διδάκτορας ΠΘ