Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

Δρ. Χ. Καβαλάρης – ΠΘ Ταμίας ΕΓΜΕ

Β. Αντωνιάδης – Επ. Καθηγητής Π.Θ. Γραμματέας ΕΓΜΕ

Ν. Κατσούλας – Αν. Καθηγητής ΠΘ, Αντιπρόεδρος ΕΓΜΕ

Θ. Μπαρτζάνας – Αν. Καθηγητής ΓΠΑ, Πρόεδρος ΕΓΜΕ

Χ. Καραμούτης – ΕΔΙΠ ΠΘ

Δρ. Λ. Γκόλια –  ΠΘ

Δρ. Ν. Αγγελάκη – ΠΘ

Α. Γιάκα – Τεχν. Γεωπόνος

Δ. Κατέρης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Α. Ταγαράκης – Ερευνητής ΕΚΕΤΑ

Γ. Θαλασσινός – Υπ. Διδάκτορας ΠΘ