Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το συνοπτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα του 11ου Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα: “Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας” το οποίο θα διεξαχθεί στο Βόλο, στις 8 Νοεμβρίου 2019, βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://egme.gr/wp-content/uploads/2019/11/Πρόγραμμα-Συνεδρίου-2019.pdf