Αφίσα Συνεδρίου

H αφίσα (poster) του 11ου Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα: “Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας” το οποίο θα διεξαχθεί στο Βόλο στις 8 Νοεμβρίου 2019 βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Αφίσα Συνεδρίου ΕΓΜΕ 2019EGME_Color_L