Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Υποβολή πλήρων εργασιών: 30/06/2023

 

  • Ενημέρωση αποδοχής: 30/08/2023

 

  • Έναρξη εγγραφών συνέδρων: 01/10/2023

 

  • Περίοδος συνεδρίου: 19-20/10/2023