Σημαντικές Ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών είναι η 31η Ιουλίου 2021. Για τις προτεινόμενες εισηγήσεις προβλέπεται αξιολόγηση ενός σταδίου.

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της εργασίας τους στις 10/9/2021.