Σημαντικές Ημερομηνίες

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών : 15/09/2021

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της εργασίας τους στις 30/9/2021.


Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών είναι η 31η Ιουλίου 2021. Για τις προτεινόμενες εισηγήσεις προβλέπεται αξιολόγηση ενός σταδίου.

Παράταση υποβολής εργασιών: Νέα ημερομηνία 20/08/2021

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της εργασίας τους στις 10/9/2021.