1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση

1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Η 1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του 12ου Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε. το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

1η Ανακοίνωση Συνεδρίου ΕΓΜΕ 2021