1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Η 1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του 11ου Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε. το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

1η ανακοίνωση συνεδρίου ΕΓΜΕ 2019