Ανακοίνωση Συνεδρίου

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Καλούνται οι επιστήμονες και οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής να υποβάλλουν πλήρη κείμενα επιστημονικών εργασιών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, προκειμένου να παρουσιαστούν στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ. Οι εργασίες θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν σχετικά.

Πληροφορίες για τους Συγγραφείς

Oι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν με τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και να είναι γραμμένες σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΕΓΜΕ. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: egme2023@gmail.com

Οι εργασίες μπορούν να γραφούν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν (στα αγγλικά) σε περιοδικό open-access με κριτές.

Όλες οι εργασίες θα δοθούν ως πρακτικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.