Ανακοίνωση Συνεδρίου

Καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής να υποβάλλουν τα κείμενα των επιστημονικών εργασιών μέχρι  20η Αυγούστου 2021 , προκειμένου να παρουσιαστούν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ, που θα γίνει διαδικτυακά στις 21-22 Οκτωβρίου 2021.

Το κείμενο των εργασιών θα κριθεί από κριτές και θα οριστικοποιηθεί η αποδοχή της εργασίας.