Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Θεματικές Ενότητες

1. Αρδεύσεις-Αγρομετεωρολογία
2. Υδατικοί Πόροι
3. Γεωργικά Μηχανήματα-Εξοπλισμοί
4. Αγροτικές Κατασκευές
5. Εδαφικοί Πόροι
6. Περιβάλλον -διαχείριση αποβλήτων
7. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Αγροτικό Χώρο
8. Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες
9. Η Γεωργική Μηχανική και οι άλλοι κλάδοι της Γεωπονικής επιστήμης
10. Το μέλλον της Γεωργικής Μηχανικής (Σπουδές – Αγορά Εργασίας)