Μήνυμα της Ο.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 10ο Συνέδριο με θέμα:

«Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας»

θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Καλούνται οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και σε συναφείς κλάδους να υποβάλλουν περιλήψεις επιστημονικών εργασιών μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Σπύρος Φουντάς                                                         Γιώργος Ξανθόπουλος

Πρόεδρος                                                                      Γενικός Γραμματέας