Μήνυμα της Ο.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 11ο Συνέδριο με θέμα:

«Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας», θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019.

Καλούνται οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής
Μηχανικής καθώς και σε συναφείς κλάδους να υποβάλλουν προς κρίση τα πλήρη κείμενα (δεν θα ζητηθούν περιλήψεις) των επιστημονικών εργασιών μέχρι την 31η Μαίου 2019.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Χ. Καβαλάρης                                                                 Β. Αντωνιάδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής                          Γενικός Γραμματέας