Ανακοίνωση Συνεδρίου

Καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής να υποβάλλουν περιλήψεις επιστημονικών εργασιών μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017, προκειμένου να παρουσιαστούν στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ.

Οι περιλήψεις θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας.

Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα κριθεί από κριτές και θα οριστικοποιηθεί η αποδοχή της εργασίας.