Ανακοίνωση Συνεδρίου

Καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής να υποβάλλουν τα πλήρη κείμενα των επιστημονικών εργασιών (δεν θα ζητηθούν περιλήψεις) μέχρι 31 Μάιου 2019, προκειμένου να παρουσιαστούν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ, που θα γίνει στο Βόλο στις 8 Νοεμβρίου 2019.

Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα κριθεί από κριτές και θα οριστικοποιηθεί η αποδοχή της εργασίας.