Χώρος και Τόπος

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα: « Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας» θα διεξαχθεί στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.