Χώρος και Τόπος

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα:
«Η συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας» θα διεξαχθεί από το τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο σύνδεσμος.