Χώρος και Τόπος

Το 10ο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα: “Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας” θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Ιστοσελίδα Συνεδριακού Κέντρου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών