Εγγραφές στο Συνέδριο

Για τη συμμετοχή με εισήγηση στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:

Μέλη και μη μέλη ΕΓΜΕ: 20€

Φοιτητές: 10€

Παρακολούθηση συνεδρίου χωρίς εισήγηση: ΔΩΡΕΑΝ

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται ονομαστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο λογαριασμό που διατηρεί η ΕΓΜΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμ. 223/480302-75 και μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 22/10/2021.

ΙΒΑΝ: GR05 0110 2230 0000 2234 8030 275