Εγγραφές στο Συνέδριο

Για τη συμμετοχή με εισήγηση στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:


Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών προκειμένου οι εργασίες να ανακοινωθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.


Κόστος εγγραφών

Μέλη Ε.Γ.Μ.Ε. 60 €

Μη μέλη Ε.Γ.Μ.Ε. 80 €

Φοιτητές 30 €


Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνονται τα πρακτικά του συνεδρίου και τα διαλείμματα καφέ. Το επίσημο δείπνο περιλαμβάνεται μόνο στις πλήρεις εγγραφές.

Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται ονομαστικά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό που διατηρεί η ΕΓΜΕ με αρ. 223/480302-75 (ΙΒΑΝ: GR05 0110 2230 0000 2234 8030 275).

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.