Εγγραφές στο Συνέδριο

Για τη συμμετοχή με εισήγηση στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:


Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών προκειμένου οι εργασίες να ανακοινωθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.


Κόστος εγγραφών

Μέλη Ε.Γ.Μ.Ε. 60 €

Φοιτητές 30 €


Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνονται τα πρακτικά του συνεδρίου και τα διαλείμματα καφέ. 

Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται ονομαστικά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό που διατηρεί η ΕΓΜΕ με αρ. 223/480302-75 (ΙΒΑΝ: GR05 0110 2230 0000 2234 8030 275).

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.