Εγγραφές στο Συνέδριο

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών προκειμένου οι εργασίες να ανακοινωθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Τιμές εγγραφών

  Μέλη Ε.Γ.Μ.Ε. (πλήρεις εγγραφές)           50 €

  Μη μέλη Ε.Γ.Μ.Ε. (πλήρεις εγγραφές)     70 €

  Φοιτητές                                                           20 €

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρακτικά του συνεδρίου, τα διαλείμματα καφέ καθώς και ελαφριά γεύματα. Το επίσημο δείπνο περιλαμβάνεται μόνο στις πλήρεις εγγραφές.